För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

   

Produkter

   

Office mallar, Word, Excel, Outlook och  PowerPoint

Vi är experter på intelligenta mallar som minskar behovet av antalet mallar i verksamheten. Vi bygger funktionalitet som säkerställer att mallarna behåller utseendet och innehåll i för er viktiga delar som försättssidor, sidhuvud och sidfot oavsett sidlayout i dokumentet. Enkla verktyg som hjälper er att skapa snygga dokument som alltid följer er grafiska profil.

Företag och organisationer har ofta en stor mängd mallar tillgängliga för att täcka verksamhetens behov. Vi hjälper er att konsolidera ert mallbibliotek till förmån för kvalitet i både arbete och utseende.

Vi bygger integrationer i mallar mot era kringsystem. Vi utvecklar i VBA, .Net, SQL, Html, XML, från makron till WCF-RIA tjänster.

PreForm@

PreForm@™ - är namnet på vårt koncept att säkerställa företagets visuella identitet till dokument och all korrespondens samt tydliga hjälpmedel för spara tid vid skapande och hantering av dokument.
Vi anser att all dokumentation är ansiktet utåt för varje företag, precis som all annan marknadsföring.

Den stora vinsten är inte bara reklamvärdet utan också snygga, lättarbetade och lättlästa dokument.

Att implementera Preform@™ bygger på 3 grundpelare.

  • Företagsstandard
  • Verktyg
  • Utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av dokumentproduktion hos stora och små företag och utvecklar metoder, mallar och hjälpmedel för effektiv produktion av dokument och dokumenthantering i olika typer av verksamheter. 

Windows phone 7 - Utveckling

Kolla våra publiserade Appar och vad som är på gång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PreForm@- Tools For Word

Skriva dokument och hantera formatmallar är enkelt när det finns en företagsstandard.

PreForm@- Tools For Outlook

Nu pågår utveckling av en ny Email-signaturhanterare som kommer ge marknadsavdelningarna makten över hur företagets email-signaturer ser ut.

Programsviten kommer ge er möjlighet till anpassade signaturer baserade på avsändarens organissationstillhörighet samt möjlighet att uppfylla företagets, avdelningars och era kontors individuella  behov av exponering av kommersiell och juridisk information.

PreForm@- Tools For AutoCAD

Menysystem för lagerhantering och hjälpmedel för ritningsgranskare.

PreForm@- Tools For Visma

Vi bygger integrationer mellan ert administrativa system på SharePoint och Bokföringsprogrammet Visma Administration.