För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

 
   

Välkommen

   

Nyhet!

Pelam Engineering AB är nu

 

Viktigt om Office 365

Har du mer än 10 GB filer att lagra på Sharepoint nu eller i framtiden. Vill du ha personlig support från Microsoft för din Administratör. Har du behov av Office 2016 Professional plus

Välj Office 365 E3

Prova Gratis 

Köp Nu

 

   

Affärsidé

Kostnadseffektivisera våra kunders IT/IS miljö, dels på serversidan men framförallt på klient/brukarsidan.

Detta görs genom att sprida kunskap, verksamhetsutveckla och skapa verktyg som underlättar vardagen för den enskilde individen eller gruppen i det dagliga arbetet.

De stora vinsterna ligger i

  • Enklare arbetsätt
  • Kortare produktionstid
  • Nöjdare medarbetare
  • Nöjdare kunder

Detta ger på kort och lång sikt en livskraftig verksamhet.

Verksamhet

Vi är ett expansivt företag med vår huvudsakliga verksamhet inriktad mot verksamhetsstödjande IT, främst hos företag som i sin verksamhet producerar dokument i någon form.

Vi verkar hos flera tillverkande företag och konsulter i Göteborgs regionen där vi deltar i såväl utvecklingsarbetet, drift och underhåll inom IT/IS och QA.

Med 20+ års verksamhetskännedom inom teknik och energisektorn har vi gedigna kunskaper i många av de verktyg som dagligen används inom dokumentproduktion och dokumenthantering.

Vi skräddarsyr ofta integrationer mellan applikationer och system och tar fram hjälpmedel, i och fristående från applikationerna, som underlättar arbetet i verksamheten.

Vi har störst fokus på användandet av MS Office som arbetsredskap hos våra kunder men vi har bred erfarenhet av andra dokumentproducerande system som CAD och databasapplikationer

Vi har bred kompetens på serversidan.