För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

 
   

Verksamhetsutveckling

 
   

Våra tjänster

Vi hjälper er med att analysera nuvarande arbetsmetodik i relation till det IT/IS stöd som finns eller planeras.

IT/IS stöd kan sällan köpas från hyllan och passa ert sätt att arbeta men det kan ofta också kräva ändrade arbetsmetoder för att en investering i nytt eller befintligt IT/IS stöd skall få önskad effekt.

Vi kan utföra förstudier och behovsanalys både av nya systemlösningar och de system ni har idag för att se vad som kan modifieras både i systemlösningen men också arbetsmetodik, så att ni får ökad nytta av nya och befintliga system.

Utbildning är ofta en åtgärd som ökar investeringens värde. Anpassningar en annan åtgärd som betalar sig snabbt.