För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

 

System Integrations utveckling

   

Våra tjänster

Vi utvecklar systemintegrationer mellan många olika system baserat på kundernas behov. Vi deltar i underhåll och uppgraderingar av befintliga lösningar och vi använder gammal och ny teknik för att skapa slimmade lösningar kostnadseffektivt.

Ett pågående integrationsprojekt är integration mellan ett företagsinternt administrativt system på SharePoint i Office 365 och Visma Administration - Bokföring/Fakturering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vår Focus

Focus ligger på .Net med krypterad WCF för kommunikation system-system och system-client för att underlätta framtidens utveckling mot molntjänster och systemkommunikation i B2B lösningar.