För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

 

MS Office Utveckling

   

Våra tjänster

Vår personal har administrerat MS Office sedan version 1.0 i början på 90-talet.

Nu ligger fokus på MS Office 2016 som förmodligen kommer öka sin marknadsandel mer än tidigare Office versioner i och med Office 365.

Många märker nu av bristerna i att inte ha följt med utvecklingen då andra systemlösningar internt uppgraderas.

Vi utvecklar både användarhjälpmedel och systemintegrationer för MS Office.

Tidigare VBA lösningar uppgraderar vi till .NET. De förenklade distributionsmöjligheterna med ClickOnes teknologin gör att uppdateringar blir säkrare distribuerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Utvecklingsplattform

För MS Office utvecklar vi i VBA, C# och VB.NET med kringteknologier som SQL, WCF, html etc.

Produkter

PreForm@™ - Tools for Word

Microsoft Office 2003 (Pc)
Microsoft Office 2007 (Pc)
Microsoft Office 2010 (Pc)
Microsoft Office 2013 (Pc)
Microsoft Office 2016 (Pc)