För ytterligare information

kontakta oss:

 

 

 

 

MS Office Administration

   

Våra tjänster

Vår personal har administrerat MS Office sedan version 1.0 i början på 90-talet.

Nu ligger fokus på MS Office 2010 som förmodligen kommer öka sin marknadsandel mer än Office 2007 gjort då många företag valt att avvakta utvecklingen och fortfarande ligger kvar på MS Office 2003 eller äldre versioner.

Många märker nu av bristerna i att inte ha följt med utvecklingen då andra systemlösningar internt uppgraderas.

Vi hjälper er att uppgradera er miljö till MS Office 2010. Från Projektledning till konfiguration och installation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Produkter

Microsoft Office 2003 (Pc)
Microsoft Office 2007 (Pc)
Microsoft Office 2010 (Pc)
Microsoft Office 2013 (Pc)

Microsoft Office 2011 (Mac)