För ytterligare information

kontakta oss:

 


   

 

 

 

   

Kvalitetsystem

 
   

Våra tjänster

Vi hjälper er med att ta fram nytt kvalitetssystem eller reviderar ert gamla.

Kvalitetssystem skall ständigt vara i takt med verksamheten och kräver kontinuerligt arbete för att vara det tänkta stödet för att driva företaget framåt.

Processorientering av kvalitetssystem är det bästa sättet att få en överblick på verksamheten och många företag jobbar med detta idag.

Vår personal har stora erfarenhet från många olika kunders kvalitetsystem och därmed erfarenheter att dela med sig av.

Vår personal har högskoleutbildning inom TQM   

IT/IS

Vi hjälper er med att ta fram dokumentation för era serverlösningar och klientapplikationer.

Dokumenterar internt utvecklade  systemlösningar, arbetsrutiner och företagsstandarder.

Vi jobbar enligt ITIL i flera av våra kundprojekt.