För ytterligare information

kontakta oss:

 

   

 
   

Dokumenthantering

 
   

Våra tjänster

Vi hjälper er med att välja system utifrån era behov från förstudie till implementation.

Vår personal har stora kunskaper i att strukturera dokumenthantering med hjälp av dokumenthanteringssystem. Kundens behov är avgörande inför valet av dokumenthantering då det finns mycket olika mål med hanteringen.

Anläggningsförvaltare måste kunna hålla ordning på dokumentationen av anläggningarna för att möjliggöra och underlätta drift och underhåll

Tekniska konsulter kan hamna i olika levarnssituationer beroende på kundkrav.

Alla företag har linjedokumentation som skall vara lätta att hitta och att underhålla så att verksamheten sparar tid i det dagliga arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

   

System vi jobbat med

Sharepoint, SAP, DocApp, Documentum, Meridian, ProArc.